Havalandırma sistemleri, güvenlik dolapları içerisinde oluşan tehlikeli buhar ve gazları elimine etmek için, atık hava çıkışı ve hava besleme kanalları ile devridaim olarak birlikte çalıştırılmalıdır.

Dolap içindeki yanıcı ortam nedeniyle atık hava tahliye sistemleri, herhangi bir tehlikeye olanak vermeyecek şekilde planlanmalı, kurulmalı ve işletilmelidir.

Sadece sürekli olarak izlenebilen monitörlü havalandırma sistemleri, operatörün havalandırma hatası durumunda oluşabilecek tehlikeleri önlemek için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır.